Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu


realizujący zadania wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. (Dz.U.02.67.619).

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa


NIP: 526-17-44-423
Konto: CITI BANK HANDLOWY Nr konta: 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009
 

tel. sekretariat:
tel.: 22 311 81 02
fax: 22 311 81 18
e-mail: kancelaria@ifps.org.pl