Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/03/K/2024 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. 01.07.2024 Więcej
Ogłoszenie o wyniku konkursu Ogłoszenie o wyniku konkursu 17.06.2024 Więcej
Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 29.05.2024 Więcej
Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 29.05.2024 Więcej
Ogłoszenie konkursu Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 10.05.2024 Więcej
Ogłoszenie konkursu Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 10.05.2024 Więcej
Ogłoszenie konkursu o naborze Konsorcjantów Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjantów do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs nr ABM/2024/1) 24.04.2024 Więcej
IFPS/02/ZB/24 Postępowanie w trybie przetargu pisemnego w sprawie zbycia środków trwałych należących do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – pojazdy transportowe oraz ambulans. 22.04.2024 Więcej
IFPS/02/K/2024 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. 18.04.2024 Więcej
IFPS/01/K/2024 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. 07.03.2024 Więcej
do góry