Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Konkurs na stypendium doktoranckie

Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) - w poszukiwaniu neuropoznawczych mechani-zmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Metadane

Data publikacji : 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Nowotka

Opcje strony

do góry