Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/03/K/21 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu 16.03.2021 Więcej
IFPS/02/K/21 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług pielęgniarskich 26.02.2021 Więcej
IFPS/01/K/21 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarskich 28.01.2021 Więcej
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc 07.01.2021 Więcej
Konkurs na stypendium doktoranckie Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) - w poszukiwaniu neuropoznawczych mechani-zmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 17.12.2020 Więcej
IFPS/06/K/20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich 16.12.2020 Więcej
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU ZATRUDNI PIELĘGNIARKĘ /PIELĘGNIARZA DO PRACY NA SALI POOPERACYJNEJ / PRACOWNI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (CT, MRI) INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU ZATRUDNI PIELĘGNIARKĘ /PIELĘGNIARZA DO PRACY NA SALI POOPERACYJNEJ / PRACOWNI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (CT, MRI) 11.12.2020 Więcej
IFPS/05/K/20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług pielęgniarskich 09.12.2020 Więcej
IFPS/04/K/20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich 13.10.2020 Więcej
IFPS/03/K/20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarskich. 17.08.2020 Więcej
do góry