Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/02/K/20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich 19.03.2020 Więcej
IFPS/01/K/20 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich 27.01.2020 Więcej
IFPS/07/K/19 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 03.12.2019 Więcej
IFPS/06/K/19 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 11.10.2019 Więcej
IFPS/05/K/19 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarski i pielęgniarskich 08.08.2019 Więcej
IFPS/04/K/19 Udzielanie usług pielęgniarskich na rzecz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 24.04.2019 Więcej
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii 18.04.2019 Więcej
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badan Przesiewowych Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badan Przesiewowych 18.04.2019 Więcej
Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii 17.04.2019 Więcej
IFPS/03/K/19 Udzielanie usług pielęgniarskich na rzecz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 28.03.2019 Więcej
do góry