Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/05/K/19 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie usług lekarski i pielęgniarskich 08.08.2019 Więcej
IFPS/04/K/19 Udzielanie usług pielęgniarskich na rzecz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 24.04.2019 Więcej
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii 18.04.2019 Więcej
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badan Przesiewowych Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badan Przesiewowych 18.04.2019 Więcej
Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii 17.04.2019 Więcej
IFPS/03/K/19 Udzielanie usług pielęgniarskich na rzecz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 28.03.2019 Więcej
IFPS/02/K/19 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. 21.03.2019 Więcej
IFPS/01/K/19 Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu 27.02.2019 Więcej
IFPS/06/K/18 Konkursu ofert na udzielanie usług lekarskich w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w zakresie: Otorynolaryngochirurgii, Radiologii i medycyny obrazowej , Anestezjologii i intensywnej terapii, Genetyki, Neurochirurgii, Pielęgniarstwa, Logopedii 03.12.2018 Więcej
IFPS/05/K/18 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w zakresie "Badań histopatologicznych, cytologicznych i immunohistochemicznych tkanek z biopsji i zabiegów operacyjnych pacjentów Instytutu" 19.11.2018 Więcej
do góry