Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/01/K/16 WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PACJENTÓW INSTYTUTU 11.01.2016 Więcej
IFPS/08/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 08.12.2015 Więcej
IFPS/07/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 15.09.2015 Więcej
IFPS/06/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 29.07.2015 Więcej
IFPS/05/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 06.07.2015 Więcej
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU RADA NAUKOWA Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10 na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 06.07.2015 Więcej
IFPS/04/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu - Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 03.04.2015 Więcej
IFPS/03/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu - Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 11.03.2015 Więcej
IFPS/02/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 04.02.2015 Więcej
IFPS/01/K/15 Udzielanie świadczeń zdrowotnych 21.01.2015 Więcej
do góry