Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/32/12 ANALIZA I INTEGRACJA SYSTEMÓW PRZEPŁYWU DANYCH MEDYCZNYCH W KONCEPCJI BADAWCZEJ IFPS Z UWZGLĘDNIENIEM WDROŻONYCH STANDARDÓW SYSTEMOWYCH – PLATFORMY PRZETWARZANIA WYNIKÓW BADAŃ PRZESIEWOWYCH ORAZ STANDARDÓW WYMIANY E-DANYCH 18.04.2012 Więcej
IFPS/34/12 DOSTAWA SPRZĘTU I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH 20.04.2012 Więcej
IFPS/35/12 DOSTAWA SPRZĘTU DO ROZBUDOWY SIECI DECT WRAZ Z PRACAMI DODATKOWYMI 20.04.2012 Więcej
IFPS/36/12 DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO STANOWISKA DO BADAN MOLEKULARNYCH 20.04.2012 Więcej
IFPS/37/12 DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH 23.04.2012 Więcej
IFPS/38/12 ROCZNE USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU MEDYCZNEGO ESKULAP 29.05.2012 Więcej
IFPS/39/12 DOSTAWA KOKSU, WĘGLA I DREWNA OPAŁOWEGO DO MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM REHABILITACJI INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W ŁEBIE 24.05.2012 Więcej
IFPS/40/12 WYKONANIE AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ, REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU – PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH PO INNOWACYJNA GOSPODARKA, OŚ PRIORYTETOWA II, DZIAŁANIE 2.1, W KTÓRYM CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZEKRACZA 2 MLN PLN ŚWIATOWE CENTRUM BADANIA I LECZENIA CZĘŚCIOWEJ GŁUCHOTY 24.05.2012 Więcej
IFPS/41/12 ROZSZERZENIE I AKTUALIZACJA TELEMEDYCZNEGO SYSTEMU UZUPEŁNIAJĄCEGO I ROZSZERZAJĄCEGO DIAGNOSTYKĘ AUDIOLOGICZNĄ I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ 05.06.2012 Więcej
IFPS/42/12 ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA TELEMEDYCZNEGO SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO DIAGNOSTYKĘ AUDIOLOGICZNĄ I DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ 31.05.2012 Więcej
do góry