Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/67/12 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH – WG 2 PAKIETÓW. 21.09.2012 Więcej
IFPS/68/12 DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – WG 19 PAKIETÓW 28.09.2012 Więcej
IFPS/69/12 DOSTAWA KABIN AUDIOMETRYCZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM – WG 2 PAKIETÓW ZAMÓWIENIA 22.10.2012 Więcej
IFPS/70/12 Dostawa procesorów mowy do wielokanałowych implantów ślimakowych – 18 szt.. 28.09.2012 Więcej
IFPS/71/12 Dostawa systemów implantów wszczepialnych do ucha środkowego – 10 szt.. 03.10.2012 Więcej
IFPS/72/12 ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU NADZORU TECHNICZNEGO NAD BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ OBIEKTÓW INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH 09.10.2012 Więcej
IFPS/73/12 Dostawa gazów medycznych – wg 2 pakietów 10.10.2012 Więcej
IFPS/74/12 DOSTAWA AKCESORIÓW DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ PRZYSTAWKI DO KOAGULOLOGII, WRAZ Z ZAPEWNIENIEM ROCZNEGO SERWISU URZĄDZEŃ 28.11.2012 Więcej
IFPS/75/12 Dostawa systemu implantu ślimakowego dla pacjentów ze zdiagnozowanym brakiem funkcjonalnej czułości słuchu – 8 szt.. 17.10.2012 Więcej
IFPS/76/12 Dostawa systemu implantu ślimakowego w leczeniu resztek słuchowych i elektryczno-akustycznej stymulacji u dzieci (PDT-EMS) – 8 szt.. 17.10.2012 Więcej
do góry