Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/01/13 Dostawa protezek do operacji ucha – 535 szt. 14.01.2013 Więcej
IFPS/02/13 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADANIA I LECZENIA CZĘŚCIOWEJ GŁUCHOTY W KAJETANACH 11.01.2013 Więcej
IFPS/03/13 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 15.01.2013 Więcej
IFPS/04/13 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI CATERINGOWEJ DLA OBIEKTÓW ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU W KAJETANACH, OBEJMUJĄCE DOSTARCZANIE POSIŁKÓW PACJENTOM ORAZ ORGANIZACJĘ OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU 16.01.2013 Więcej
IFPS/05/13 Dostawa bonów dla pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 14.01.2013 Więcej
IFPS/06/13 ROZBUDOWA SYSTEMU AUDIO-WIDEO W ŚWIATOWYM CENTRUM SŁUCHU 21.01.2013 Więcej
IFPS/07/13 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM 4 SZT. KABIN AUDIOMETRYCZNYCH DO ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU 28.01.2013 Więcej
IFPS/08/13 ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA DOSTAWĘ APARATÓW SŁUCHOWYCH I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH SŁYSZENIE – WG 3 PAKIETÓW 30.01.2013 Więcej
IFPS/09/13 USŁUGI PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ DLA POTRZEB INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU W KAJETANACH K/ NADARZYNA, UL. MOKRA 17 01.02.2013 Więcej
IFPS/10/13 OBSŁUGA REGULARNEJ LINII AUTOKAROWEJ NA TRASIE: PĘTLA AUTOBUSOWA OKĘCIE – ŚWIATOWE CENTRUM SŁUCHU KAJETANY 30.01.2013 Więcej
do góry