Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

https://bip.ifps.org.pl/ifp/zamowienia-publiczne/postepowania-rozstrzygn/przetargi-2014/3825,IFPS1514.html
14.06.2024, 01:57

IFPS/15/14

Zawarcia umowy ramowej na dostawę systemów implantów – 30 szt.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Nowotka
Osoba udostępniająca informację:
Robert Nowotka

Opcje strony