Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/35/14 Zawarcia umowy ramowej na dostawę procesorów wg 3 pakietów 05.08.2014 Więcej
IFPS/36/14 Dostawa systemu do rejestracji wibracji fałd głosowych metodą szybkiego filmu typu HSDI do badań czynnościowych krtani 07.08.2014 Więcej
IFPS/37/14 Dostawa systemów implantów – 30 szt. 12.08.2014 Więcej
IFPS/38/14 Dostawa systemu do diagnostyki aparatów słuchowych – 3 szt. 28.08.2014 Więcej
IFPS/39/14 Dostawa unitów laryngologicznych – 2 szt. 28.08.2014 Więcej
IFPS/40/14 DOSTAWA OPTYK ENDOSKOPOWYCH SZTYWNYCH I GIĘTKICH DO PROWADZENIA DIAGNOSTYKI W GABINETACH KONSULTACYJNYCH ORAZ OPERACJI ZATOK (PAKIET NR I – X) 02.09.2014 Więcej
IFPS/41/14 Dostawa audiometrów klinicznych klasy pierwszej – 3 szt. 09.09.2014 Więcej
IFPS/42/14 Dostawa audiometrów impedancyjnych – 8 szt. 09.09.2014 Więcej
IFPS/43/14 Dostawa systemu do pomiaru otoemisji akustycznej dla potrzeb oceny stanu ślimaka w zakresie niskich częstotliwości – 4 szt. 09.09.2014 Więcej
IFPS/44/14 Dostawa 128-kanałowego systemu do badań EEG/ERP oraz modułów specjalistycznego oprogramowania do wielokanałowego treningu Neurofeedback – wg 2 pakietów 09.09.2014 Więcej
do góry