Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/45/14 USŁUGA INSTALACJI, URUCHOMIENIA I UTRZYMANIA STAŁEGO ŁĄCZA SYMETRYCZNEGO Z DOSTĘPEM DO INTERNETU BEZ LIMITU CZASU I PRZESYŁANYCH DANYCH, W 20 OŚRODKACH NA TERENIE POLSKI. 22.09.2014 Więcej
IFPS/46/14 Dostawa systemów implantów – 40 szt. 29.09.2014 Więcej
IFPS/47/14 Zawarcia umowy ramowej na dostawę procesorów wg 2 pakietów 29.09.2014 Więcej
IFPS/48/14 DOSTAWA LASERA OPERACYJNEGO CO2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 25.09.2014 Więcej
IFPS/49/14 DOSTAWA ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH (PAKIET I-II) 29.09.2014 Więcej
IFPS/50/14 Dostawa stanowiska do znieczulenia ogólnego 29.09.2014 Więcej
IFPS/51/14 DOSTAWA KOKSU, WĘGLA I DREWNA OPAŁOWEGO DO MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM REHABILITACJI INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W ŁEBIE. 01.10.2014 Więcej
IFPS/53/14 Dostawa klinicznych audiometrów impedancyjnych – wg standardu I – 2 szt. 15.10.2014 Więcej
IFPS/54/14 Dostawa klinicznych audiometrów impedancyjnych – wg standardu II – 6 szt. 15.10.2014 Więcej
IFPS/55/14 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU ŚWIATOWE CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH UL. MOKRA 17. 21.10.2014 Więcej
do góry