Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/01/15 Zawarcie umowy ramowej na dostawę systemów implantów wg 5 pakietów 28.01.2015 Więcej
IFPS/02/15 Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - wg 3 pakietów 28.01.2015 Więcej
IFPS/04/15 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU 27.02.2015 Więcej
IFPS/05/15 Dostawa systemów implantów – 22 szt. 11.03.2015 Więcej
IFPS/06/15 Dostawa kleju tkankowego 23.03.2015 Więcej
IFPS/08/15 OPRACOWANIE I WYKONANIE URZĄDZENIA DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU Z WYKORZYSTANIEM METODY TESTÓW CAPD (CENTRAL AUDITORY PROCESSING DISORDER) ORAZ AUDIOMETRII TONALNEJ 08.04.2015 Więcej
IFPS/10/15 Dostawę materiałów medycznych. 08.05.2015 Więcej
IFPS/11/15 Współpraca naukowa, badawczo naukowa mająca na celu realizację projektów naukowych w ramach projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE. 14.05.2015 Więcej
IFPS/12/15 Wykonanie opracowania i wdrożenie aplikacji wspomagającej rehabilitację pacjentów z zaburzeniami słuchu, w ramach projektu InnoTech pt. „Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych” 14.05.2015 Więcej
IFPS/13/15 DOSTAWA ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH (PAKIET 1 - 2) 19.05.2015 Więcej

Wybierz Strony

do góry