Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/44/16 ZAKUP PROTEZEK UCHA 06.12.2016 Więcej
IFPS/45/16 Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów słuchowych i systemów wspomagających słyszenie – wg 3 pakietów 13.12.2016 Więcej
IFPS/46/16 Przygotowanie założeń merytorycznych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych dla budowy aplikacji oraz wykonanie aplikacji do przesiewowej oceny występowania zaburzeń mowy. 16.12.2016 Więcej
IFPS/47/16 Opracowanie aplikacji pozwalającej na samodzielne wykonanie przesiewowego badania posturograficznego oraz dostawa 7 kompletów urządzeń do wykonywania badań. 15.12.2016 Więcej

Wybierz Strony

do góry