Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/22/17 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU 19.05.2017 Więcej
IFPS/24/17 Zawarcie umowy ramowej na dostawę systemów implantów – 60 szt. 09.06.2017 Więcej
IFPS/25/17 Dostawa programatorów klinicznych do implantów ślimakowych – 7 szt. 08.06.2017 Więcej
IFPS/26/17 Dostawa środków odkażających i dezynfekujących (pakiet I - II) 14.06.2017 Więcej
IFPS/27/17 Wykonanie i druk materiałów naukowo-szkoleniowych i informacyjnych planowanych w latach 2017 – 2019 w ramach działalności naukowo-szkoleniowej, wydawniczej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 14.06.2017 Więcej
IFPS/28/17 Dostawa materiałów medycznych – wg 2 pakietów. 14.06.2017 Więcej
IFPS/29/17 Dostawa 7 urządzeń do prowadzenia terapii usprawniania zaburzeń przetwarzania słuchowego, uwzględniających zmiany w zakresie koncepcji i konstrukcji na podstawie wykonanej oceny funkcjonalnej i merytorycznej. 20.06.2017 Więcej
IFPS/30/17 Opracowanie infrastruktury dla potrzeb automatycznej dystrybucji przesiewowych testów smaku i węchu w Kapsule, dostawa przesiewowych testów smaku i węchu oraz wykonanie i dostawa aplikacji do prowadzenia badań przesiewowych smaku i węchu. 19.06.2017 Więcej
IFPS/31/17 Opracowanie założeń koncepcyjnych i technicznych oraz wykonanie 1 prototypu infrastruktury do pozycjonowania pacjenta (fotela i aplikacji) oraz wyposażenie 7 Kapsuł w opracowane fotele do badań zmysłów wraz z aplikacją. 20.06.2017 Więcej
IFPS/33/PZP/17 Dostawa materiałów medycznych – wg 2 pakietów. 06.07.2017 Więcej
do góry