Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/34/PZP/17 Dostawa art. spożywczych do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie – wg 16 pakietów. 12.07.2017 Więcej
IFPS/35/PZP/17 Opracowanie projektu wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły (etap I), wykonanie projektu technicznego (etap II), wykonanie modelu wzorcowego (etap III), wyprodukowanie pozostałych 6 Kapsuł (etap IV) oraz przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacji CE (etap V). 12.07.2017 Więcej
IFPS/36/PZP/17 DOSTAWA LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ BIELIZNY OPERACYJNEJ (PAKIETY I - XIV) 03.08.2017 Więcej
IFPS/37/PZP/17 Dostawa urządzeń do terapii i treningu słuchowego u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego o podłożu sensorycznym – 10 szt. 19.07.2017 Więcej
IFPS/38/PZP/17 Opracowanie koncepcji umożliwiającej wykonywanie badań VNG bez pomocy lekarza lub technika (etap I), wykonanie i dostawa aplikacji do samodzielnych badań VNG w Kapsule (etap II) oraz dostawa 7 kompletów gogli do rejestracji VNG (etap III). 19.07.2017 Więcej
IFPS/39/PZP/17 Opracowanie założeń koncepcyjnych i technicznych systemu komputerowego do sterowania oświetleniem (etap I), opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i logicznej (etap II), wykonanie i dostawa prototypu aplikacji (etap III) oraz montaż instalacji elektrycznej i logicznej (etap IV) oraz integracja systemu do sterowania oświetleniem w 7 prototypach Kapsuł (etap V). 20.07.2017 Więcej
IFPS/40/PZP/17 Dostawa sprzętu komputerowego do Kapsuły – wg 4 pakietów 01.08.2017 Więcej
IFPS/41/PZP/17 Upgrade skanera rezonansu magnetycznego MAGNETOM Trio TIM do wyższej wersji wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi 14.08.2017 Więcej
IFPS/42/PZP/17 Dostawa urządzeń do terapii i treningu słuchowego u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego o podłożu sensorycznym – 10 szt. 25.08.2017 Więcej
IFPS/43/PZP/17 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI HOTELOWEJ, GASTRONOMICZNEJ I LOGISTYCZNEJ IV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM OTOSKLEROZY I OPERACJI STRZEMIĄCZKA (4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OTOSCLEROSIS AND STAPES SURGERY) W KRAKOWIE. 22.09.2017 Więcej
do góry