Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/44/PZP/17 Świadczenie usług serwisowych wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego Eskulap w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu 13.09.2017 Więcej
IFPS/45/PZP/17 Aktualizacja oprogramowania serwerowego oraz aktualizacja Telemedycznego systemu uzupełniającego diagnostykę audiologiczną i działalność przesiewową, badawczą i naukową. 07.09.2017 Więcej
IFPS/46/PZP/17 Dostawa leków wg 2 pakietów 28.09.2017 Więcej
IFPS/47/PZP/17 Udostępnienie zasobów serwerowni, migracja i aktualizacja Tele-medycznego systemu uzupełniającego diagnostykę audiologiczną i działalność przesiewową, badawczą i naukową oraz świadczenie usługi hostingu i nadzoru autorskiego. 25.09.2017 Więcej
IFPS/48/PZP/17 Dostawa sprzętu komputerowego 27.09.2017 Więcej
IFPS/49/PZP/17 Wykonanie zmian w konstrukcji urządzenia i aplikacji, dostawa urządzeń do diagnostyki zaburzeń przetwarzania słuchowego, uwzględniających zmiany w zakresie koncepcji i konstrukcji na podstawie wykonanej oceny funkcjonalnej i merytorycznej – 7 szt. 28.09.2017 Więcej
IFPS/50/PZP/17 Dostawa urządzeń do diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego u dorosłych i dzieci - 2 zestawy 05.10.2017 Więcej
IFPS/51/PZP/17 Dostawa kabin audiometrycznych – 4 szt. 05.10.2017 Więcej
IFPS/52/PZP/17 Dostawa przenośnych klinicznych audiometrów impedancyjnych – 4 szt. 05.10.2017 Więcej
IFPS/53/PZP/17 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu/busa (pojazd osobowy) dostosowanego do przewozu max. 8 osób/dzieci, w tym niepełnosprawnych, oraz osób i dzieci na wózkach inwalidzkich 06.10.2017 Więcej
do góry