Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/33/PZP/18 Udostępnienie zasobów serwerowni wraz z przeniesieniem systemu posiadanego przez Zamawiającego, rozbudowa Tele-medycznego systemu uzupełniającego diagnostykę audiologiczną i działalność przesiewową, badawczą i naukową o serwis rejestracji pacjentów wraz z przesyłaniem wyników badań przesiewowych oraz świadczenie usługi hostingu i nadzoru autorskiego 02.10.2018 Więcej
IFPS/34/PZP/18 Dostawa wyrobów medycznych 10.10.2018 Więcej
IFPS/35/PZP/18 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych 08.10.2018 Więcej
IFPS/36/PZP/18 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI HOTELOWEJ ORAZ GASTRONOMICZNEJ WYDARZEŃ W RAMACH II ŚWIATOWEGO KONGRESU OTOLOGII ORAZ XXXII SPOTKANIA TOWARZYSTWA POLITZERA. 08.10.2018 Więcej
IFPS/37/PZP/18 Zawarcie umowy ramowej na dostawę implantów wg 7 pakietów 11.10.2018 Więcej
IFPS/38/PZP/18 Dostawa art. spożywczych do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie – wg 6 pakietów. 19.10.2018 Więcej
IFPS/39/PZP/18 Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ul. Mokra 17 23.10.2018 Więcej
IFPS/40/PZP/18 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych wg 2 pakietów 14.11.2018 Więcej
IFPS/41/PZP/18 Wykonanie mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów oraz przeprowadzenia procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacji CE. 22.11.2018 Więcej
IFPS/42/PZP/18 Dostawa Kart przedpłacowych dla pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 23.11.2018 Więcej
do góry