Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/43/PZP/18 Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej (macierze dyskowe wraz z dyskami, stacje obliczeniowe) oraz tablice interaktywne – według 2 pakietów 06.12.2018 Więcej
IFPS/44/PZP/18 Dostawa cewników balonowych do leczenia chronicznych dysfunkcji trąbki Eustachiusza – 10 zestawów. 11.12.2018 Więcej

Wybierz Strony

do góry