Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/01/PZP/19 Dostawę aparatury medycznej - według 13 pakietów 08.01.2019 Więcej
IFPS/01/ZB/19 PRZETARG W SPRAWIE ZBYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ DZIAŁKI 1233/3 POŁOŻONEJ W CIECHOCINKU PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 5 15.03.2019 Więcej
IFPS/02/PZP/19 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU ŚWIATOWE CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH UL. MOKRA 17 23.01.2019 Więcej
IFPS/03/PZP/19 Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wg 3 pakietów 25.01.2019 Więcej
IFPS/04/PZP/19 Dostawa kontrastów do rezonansu magnetycznego – wg 3 pakietów. 29.01.2019 Więcej
IFPS/05/PZP/19 Zagospodarowanie drogi i wielofunkcyjnego terenu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach 01.02.2019 Więcej
IFPS/06/PZP/19 Dostawa protezek. 01.02.2019 Więcej
IFPS/07/PZP/19 Dostawa aparatury medycznej - według 15 pakietów 18.02.2019 Więcej
IFPS/08/PZP/19 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę aparatów słuchowych i systemów wspomagających słyszenie - według 3 pakietów 22.02.2019 Więcej
IFPS/09/PZP/19 Ubezpieczenie mienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 22.02.2019 Więcej
do góry