Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/42/PZP/19 Przystosowanie czasopisma „Journal of Hearing Science” do standardów międzynarodowych i umieszczenie na platformie hostingowo-dystrybucyjnej zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 06.09.2019 Więcej
IFPS/43/PZP/19 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU 12.09.2019 Więcej
IFPS/44/PZP/19 Dostawa zużywalnych materiałów i narzędzi dydaktycznych modeli kości skroniowych. 16.09.2019 Więcej
IFPS/45/PZP/19 Dostawa zużywalnych akcesoriów do operacji zatok. 25.09.2019 Więcej
IFPS/46/PZP/19 Przystosowanie czasopisma „Journal of Hearing Science” do standardów międzynarodowych i umieszczenie na platformie hostingowo-dystrybucyjnej zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15.11.2019 Więcej
IFPS/47/PZP/19 Świadczenie usług serwisowych wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego Eskulap w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu 31.10.2019 Więcej
IFPS/48/PZP/19 Dostawa zużywalnych materiałów i narzędzi dydaktycznych modeli kości skroniowych. 30.10.2019 Więcej
IFPS/49/PZP/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych wg 9 pakietów 05.11.2019 Więcej
IFPS/50/PZP/19 Dostawa wyrobów medycznych wg 2 pakietów 05.11.2019 Więcej
IFPS/51/PZP/19 Dostawa środowiska serwerowego do wirtualizacji wraz z usługą instalacji i konfiguracji. 12.11.2019 Więcej
do góry