Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/52/PZP/19 Dostawa implantów - 30 szt. 12.11.2019 Więcej
IFPS/53/PZP/19 Zakup energii elektrycznej do obiektu Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17 12.11.2019 Więcej
IFPS/54/PZP/19 Dostawa zużywalnych materiałów i narzędzi dydaktycznych modeli kości skroniowych 18.11.2019 Więcej
IFPS/55/PZP/19 ODBIÓR I UTYLIZACJA Z OBIEKTÓW INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ 19.11.2019 Więcej
IFPS/56/PZP/19 Dostawa środków czystości 22.11.2019 Więcej
IFPS/58/PZP/19 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU ŚWIATOWE CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH UL. MOKRA 17 30.12.2019 Więcej
do góry