Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/02/PZP/20 Dostawa zużywalnych materiałów i narzędzi dydaktycznych modeli kości skroniowych. 10.01.2020 Więcej
IFPS/01/PZP/20 Usługa internetowa i telefoniczna – wg 2 pakietów 08.01.2020 Więcej
IFPS/03/PZP/20 Dostawa kontrastów – wg 5 pakietów. 23.01.2020 Więcej
IFPS/04/PZP/20 Dostawa multimedialnych, mobilnych urządzeń do prowadzenia treningu słuchowego u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – 10 szt.. 05.03.2020 Więcej
IFPS/05/PZP/20 Dostawa aparatury medycznej – wg 3 pakietów 25.03.2020 Więcej
IFPS/06/PZP/20 Dostawa procesorów – wg 5 pakietów 08.04.2020 Więcej
IFPS/07/PZP/20 Zawarcie umowy ramowej na dostawę implantów wg 3 pakietów 17.04.2020 Więcej
IFPS/12/PZP/20 Dostawa kleju tkankowego. 24.06.2020 Więcej
IFPS/08/PZP/20 Zawarcie umowy ramowej na dostawę implantów wg 5 pakietów 29.05.2020 Więcej
IFPS/11/PZP/20 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH – Etap 1 23.06.2020 Więcej

Wybierz Strony

do góry