Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/09/PZP/20 Zakup wyposażenia wg 3 pakietów 03.06.2020 Więcej
IFPS/13/PZP/20 Dostawa środków odkażających i dezynfekujących (pakiet I – IV) 09.07.2020 Więcej
IFPS/15/PZP/20 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ DRZWI ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH – Etap 2 22.07.2020 Więcej
IFPS/16/PZP/20 Nadzór nad posiadanym przez Zamawiającego systemem telemedycznym uzupełniającym diagnostykę audiologiczną i działalność przesiewową, badawczą i naukową oraz zintegrowanym systemem gromadzenia i przetwarzania danych medycznych wspierających badania przesiewowe w Kapsule Badań Zmysłów. 20.08.2020 Więcej
IFPS/17/PZP/20 Dostawy 2 250 litrów ciekłego helu o czystości 99,99% dla 3T rezonansu magnetycznego w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 01.09.2020 Więcej
IFPS/19/PZP/20 Dostawa art. spożywczych do Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Łebie – wg 16 pakietów. 15.09.2020 Więcej
IFPS/14/PZP/20 Wdrożenie i integracja e-Usług dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 13.07.2020 Więcej
IFPS/23/PZP/20 Remont częściowy pomieszczeń szpitalnych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Etap 3 (roboty wykończeniowe – remont łazienek) 19.10.2020 Więcej
IFPS/18/PZP/20 Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w projekcie ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 08.09.2020 Więcej
IFPS/20/PZP/20 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU 22.09.2020 Więcej

Wybierz Strony

do góry