Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
IFPS/55/PZP/21 Zakup sprzętu infrastruktury medycznej do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu IFiPS dla celów realizacji nowych wysokospecjalistycznych usług medycznych" – wg 2 pakietów 27.12.2021 Więcej
IFPS/54/PZP/21 Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej, w celu wirtualizacji centrali telefonicznej (wraz z nagraniami) oraz zwiększenie możliwości oraz retencji backupu kluczowych danych IFPS. 27.12.2021 Więcej
IFPS/53/PZP/21 Zawarcie umów ramowych na dostawę implantów – 3 pakietów 03.12.2021 Więcej
IFPS/52/PZP/21 Zawarcie umów ramowych na dostawę procesorów – 8 pakietów 03.12.2021 Więcej
IFPS/51/PZP/21 Zakup komputerów stacjonarnych oraz monitorów, w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 29.11.2021 Więcej
IFPS/50/PZP/21 Dostawa zestawów testów przesiewowych smaku i węchu, które będą używane do realizacji prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu. 10.11.2021 Więcej
do góry